Lô gan xổ số - Thống kê lô gan cực đại lâu chưa về - Lô khan

Lô gan xổ số, thống kê lô gan cực đại lâu chưa về đầy đủ nhất. Tham khảo lô khan KQXS, các cặp số lâu ra từ 00 - 99 được cập nhật nhanh chóng, chính xác và miễn phí

Thống kê lo gan 3 miền 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Miền Bắc từ 00 đến 99

Con sốSố lần chưa raNgày ra gần nhấtGan cực đại (2023)
1519 lần quay02/03/20238
5317 lần quay04/03/202311
1615 lần quay06/03/20238
7115 lần quay06/03/202311
1413 lần quay08/03/202318
5913 lần quay08/03/202324
3612 lần quay09/03/20239
7312 lần quay09/03/202315
8411 lần quay10/03/202317
3011 lần quay10/03/202313
5711 lần quay10/03/202311
689 lần quay12/03/202311
649 lần quay12/03/20238
989 lần quay12/03/202310
669 lần quay12/03/20239
878 lần quay13/03/202310
558 lần quay13/03/20236
808 lần quay13/03/202317
258 lần quay13/03/202310
518 lần quay13/03/202313
948 lần quay13/03/202311
397 lần quay14/03/20239
767 lần quay14/03/202313
407 lần quay14/03/20239
356 lần quay15/03/20237
006 lần quay15/03/202322
246 lần quay15/03/202316
286 lần quay15/03/202319
496 lần quay15/03/20237
856 lần quay15/03/202310
455 lần quay16/03/202315
205 lần quay16/03/202315
075 lần quay16/03/202312
894 lần quay17/03/202312
754 lần quay17/03/202315
864 lần quay17/03/202313
784 lần quay17/03/202310
584 lần quay17/03/202312
694 lần quay17/03/202320
654 lần quay17/03/202315
674 lần quay17/03/202310
194 lần quay17/03/202313
064 lần quay17/03/202313
184 lần quay17/03/202311
504 lần quay17/03/202314
014 lần quay17/03/202311
114 lần quay17/03/20236
313 lần quay18/03/202324
023 lần quay18/03/202313
933 lần quay18/03/202311
273 lần quay18/03/202311
813 lần quay18/03/202321
883 lần quay18/03/202312
953 lần quay18/03/202314
133 lần quay18/03/202312
443 lần quay18/03/202310
473 lần quay18/03/20239
373 lần quay18/03/202313
743 lần quay18/03/20238
973 lần quay18/03/202316
722 lần quay19/03/202323
622 lần quay19/03/20239
082 lần quay19/03/202311
212 lần quay19/03/202312
032 lần quay19/03/202312
232 lần quay19/03/202310
332 lần quay19/03/202316
462 lần quay19/03/202314
342 lần quay19/03/20238
962 lần quay19/03/20239
562 lần quay19/03/20238
262 lần quay19/03/202332
612 lần quay19/03/202310
912 lần quay19/03/202317
702 lần quay19/03/202313
432 lần quay19/03/202311
991 lần quay20/03/20238
831 lần quay20/03/202312
051 lần quay20/03/202313
901 lần quay20/03/202312
921 lần quay20/03/202311
041 lần quay20/03/20239
821 lần quay20/03/202318
791 lần quay20/03/202310
481 lần quay20/03/202310
521 lần quay20/03/202314
321 lần quay20/03/202321
541 lần quay20/03/202313
411 lần quay20/03/202312
291 lần quay20/03/202314
601 lần quay20/03/20239
381 lần quay20/03/20239
121 lần quay20/03/202313
221 lần quay20/03/202316
631 lần quay20/03/202316
171 lần quay20/03/202315
101 lần quay20/03/20239
771 lần quay20/03/202313
091 lần quay20/03/202311
421 lần quay20/03/202315

Bảng thống kê loto gan Miền Nam từ 00 đến 99

Con sốSố lần chưa raNgày ra gần nhấtGan cực đại (2023)
948 lần quay13/03/20237
428 lần quay13/03/20238
397 lần quay14/03/20237
677 lần quay14/03/20236
606 lần quay15/03/20236
196 lần quay15/03/20237
005 lần quay16/03/20236
995 lần quay16/03/20237
025 lần quay16/03/202312
065 lần quay16/03/20236
724 lần quay17/03/202311
474 lần quay17/03/20236
524 lần quay17/03/202311
154 lần quay17/03/20238
764 lần quay17/03/20239
874 lần quay17/03/20237
583 lần quay18/03/20239
303 lần quay18/03/20235
383 lần quay18/03/20237
703 lần quay18/03/20237
863 lần quay18/03/20235
663 lần quay18/03/20237
823 lần quay18/03/20237
503 lần quay18/03/20236
573 lần quay18/03/20236
293 lần quay18/03/20237
263 lần quay18/03/20236
083 lần quay18/03/20239
013 lần quay18/03/20236
253 lần quay18/03/20238
033 lần quay18/03/202310
532 lần quay19/03/20238
832 lần quay19/03/20236
842 lần quay19/03/20237
482 lần quay19/03/20237
202 lần quay19/03/202310
682 lần quay19/03/20235
042 lần quay19/03/20234
802 lần quay19/03/20236
092 lần quay19/03/20237
742 lần quay19/03/20235
732 lần quay19/03/20237
642 lần quay19/03/20239
652 lần quay19/03/20236
712 lần quay19/03/202310
122 lần quay19/03/20238
882 lần quay19/03/20236
962 lần quay19/03/20237
322 lần quay19/03/20237
452 lần quay19/03/202313
372 lần quay19/03/20239
932 lần quay19/03/202310
982 lần quay19/03/20239
412 lần quay19/03/20239
272 lần quay19/03/20236
892 lần quay19/03/20237
442 lần quay19/03/20239
541 lần quay20/03/20237
751 lần quay20/03/20237
971 lần quay20/03/202311
071 lần quay20/03/20239
051 lần quay20/03/20239
951 lần quay20/03/20236
791 lần quay20/03/20237
811 lần quay20/03/20237
921 lần quay20/03/202310
911 lần quay20/03/20238
851 lần quay20/03/20236
901 lần quay20/03/20237
781 lần quay20/03/20239
691 lần quay20/03/20238
491 lần quay20/03/20239
461 lần quay20/03/20234
361 lần quay20/03/20237
431 lần quay20/03/20236
211 lần quay20/03/20237
401 lần quay20/03/20238
221 lần quay20/03/20236
231 lần quay20/03/202310
351 lần quay20/03/20234
341 lần quay20/03/202317
331 lần quay20/03/20237
311 lần quay20/03/202316
241 lần quay20/03/20235
181 lần quay20/03/20237
511 lần quay20/03/20239
101 lần quay20/03/202310
111 lần quay20/03/20239
631 lần quay20/03/202310
621 lần quay20/03/20236
611 lần quay20/03/20236
131 lần quay20/03/20238
281 lần quay20/03/20235
591 lần quay20/03/20238
141 lần quay20/03/20235
161 lần quay20/03/20236
561 lần quay20/03/20237
551 lần quay20/03/202311
171 lần quay20/03/20237
77Chưa raChưa ra trong 30 kỳ quay10

Bảng thống kê loto gan Miền Trung từ 00 đến 99

Con sốSố lần chưa raNgày ra gần nhấtGan cực đại (2023)
1519 lần quay02/03/20238
5317 lần quay04/03/202311
1615 lần quay06/03/20238
7115 lần quay06/03/202311
1413 lần quay08/03/202318
5913 lần quay08/03/202324
3612 lần quay09/03/20239
7312 lần quay09/03/202315
8411 lần quay10/03/202317
3011 lần quay10/03/202313
5711 lần quay10/03/202311
689 lần quay12/03/202311
649 lần quay12/03/20238
989 lần quay12/03/202310
669 lần quay12/03/20239
878 lần quay13/03/202310
558 lần quay13/03/20236
808 lần quay13/03/202317
258 lần quay13/03/202310
518 lần quay13/03/202313
948 lần quay13/03/202311
397 lần quay14/03/20239
767 lần quay14/03/202313
407 lần quay14/03/20239
356 lần quay15/03/20237
006 lần quay15/03/202322
246 lần quay15/03/202316
286 lần quay15/03/202319
496 lần quay15/03/20237
856 lần quay15/03/202310
455 lần quay16/03/202315
205 lần quay16/03/202315
075 lần quay16/03/202312
894 lần quay17/03/202312
754 lần quay17/03/202315
864 lần quay17/03/202313
784 lần quay17/03/202310
584 lần quay17/03/202312
694 lần quay17/03/202320
654 lần quay17/03/202315
674 lần quay17/03/202310
194 lần quay17/03/202313
064 lần quay17/03/202313
184 lần quay17/03/202311
504 lần quay17/03/202314
014 lần quay17/03/202311
114 lần quay17/03/20236
313 lần quay18/03/202324
023 lần quay18/03/202313
933 lần quay18/03/202311
273 lần quay18/03/202311
813 lần quay18/03/202321
883 lần quay18/03/202312
953 lần quay18/03/202314
133 lần quay18/03/202312
443 lần quay18/03/202310
473 lần quay18/03/20239
373 lần quay18/03/202313
743 lần quay18/03/20238
973 lần quay18/03/202316
722 lần quay19/03/202323
622 lần quay19/03/20239
082 lần quay19/03/202311
212 lần quay19/03/202312
032 lần quay19/03/202312
232 lần quay19/03/202310
332 lần quay19/03/202316
462 lần quay19/03/202314
342 lần quay19/03/20238
962 lần quay19/03/20239
562 lần quay19/03/20238
262 lần quay19/03/202332
612 lần quay19/03/202310
912 lần quay19/03/202317
702 lần quay19/03/202313
432 lần quay19/03/202311
991 lần quay20/03/20238
831 lần quay20/03/202312
051 lần quay20/03/202313
901 lần quay20/03/202312
921 lần quay20/03/202311
041 lần quay20/03/20239
821 lần quay20/03/202318
791 lần quay20/03/202310
481 lần quay20/03/202310
521 lần quay20/03/202314
321 lần quay20/03/202321
541 lần quay20/03/202313
411 lần quay20/03/202312
291 lần quay20/03/202314
601 lần quay20/03/20239
381 lần quay20/03/20239
121 lần quay20/03/202313
221 lần quay20/03/202316
631 lần quay20/03/202316
171 lần quay20/03/202315
101 lần quay20/03/20239
771 lần quay20/03/202313
091 lần quay20/03/202311
421 lần quay20/03/202315

Lô gan xổ số - Thống kê lô gan KQXS 3 miền Bắc Trung Nam đầy đủ và chính xác

Thông tin về lô gan xổ số

Lô gan xổ số hay còn được gọi là lô khan chính là những bộ số hoặc cặp số đã lâu chưa thấy xuất hiện trong bảng kết quả. Với bảng thống kê lô gan này sẽ giúp cho nhiều người chơi có thể dễ dàng phân tích và chọn lọc được cho mình những con số may mắn có khả năng sẽ xuất hiện CAO HƠN trong kỳ quay thưởng tiếp theo. 

Lô gan cực đại là những con lô trong nhiều lần quay không xuất hiện và kéo dài một khoảng thời gian nhất định từ trước đến nay. Lô gan cực đại được xem là ngưỡng gan lâu nhất từ trước đến giờ mà cặp số đó không xuất hiện.

Bảng thống kê lo gan sẽ bao gồm các dữ liệu về các cặp số từ 00 đến 99 được sắp xếp theo độ gan lì của nó cùng với thông tin về ngày ra gần nhất, cụ thể gồm có:

Toàn bộ kết quả được cập nhật trong bảng thống kê đều được xử lý hoàn toàn bởi hệ thống máy tính một cách tự động. Với những dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống là kết quả xổ số của những kỳ quay thưởng trước đó. Thế nên kết quả bảng lô gan đảm bảo sẽ được cung cấp cho người chơi một cách chính xác và nhanh chóng nhất. 

Phương pháp chọn số theo lô gan KQXS hiệu quả

Đánh lô gan là một phương pháp chọn lô xổ số rất phổ biến để tăng cơ hội trúng giải cho người chơi. Dưới đây là một số phương pháp đánh lô gan hiệu quả:

  • Chọn số đã lâu không xuất hiện theo lô gan cực đại.
  • Chốt số may mắn theo chu kì: Phân tích xu hướng, chu kì gan của các con số để tìm và chọn số may mắn thường xuất hiện trong bảng kết quả
  • Tính toán xác suất: Thống kê lô gan xổ số từ 00 - 99 để tính toán và tìm số có khả năng xuất hiện cao nhất.
  • Kết hợp lô gan và các phương pháp dự đoán khác để chọn được số phù hợp.

Chúc anh em lựa chọn được cặp số may mắn phù hợp nhất sau khi tham khảo lô gan xổ số nhé.

Xem thêm
thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates bsquared-consulting remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube